Εδώ εμφανίζονται οι ημερομηνίες που οι αντίστοιχες πισίνες δεν θα είναι διαθέσιμες στον χρήστη για κράτηση. Μπορείτε να επεξεργαστείτε την ημερομηνία ή και να την διαγράψετε τελείως για να είναι ξανά η πισίνα διαθέσιμη για κρατήσεις την συγκεκριμένη ημερομηνία

id id Πισίνα Ημερομηνία Επεξεργασία Διαγραφή